Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wyszukiwarka

O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli

37- 450 Stalowa Wola

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 29A

tel/fax : 158447290

e-mail : sds1stw@interia.pl

 

Jeśli jesteś sam ze swoją chorobą psychiczną i wynikającymi z niej codziennymi trudnościami , masz problem z utrzymywaniem kontaktów międzyludzkich, czujesz się samotny i odrzucony, przyjdź do nas po akceptację, zrozumienie, wsparcie i pomoc.


 

Jesteśmy dziennym ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi. Naszym celem jest zapewnienie osobom chorującym psychicznie oparcia społecznego, pozwalającego na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Oferta proponowanych usług dostosowana jest do możliwości psychofizycznych osób, ich potrzeb, oczekiwań oraz zainteresowań i obejmuje m.in:

 • naukę, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego życia

 • współpracę z rodzinami w procesie leczenia i rehabilitacji uczestników

 • zapewnienie dostępu do informacji i poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i socjalnego

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 • wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych

 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności posiadanych

 • tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań

 • integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną poprzez aktywizację społeczną i zawodową

 • wsparcie w pokonywaniu kryzysów zdrowotnych poprzez wczesne interwencje w okresach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

 • aktywizację w kierunku zapobiegania pogłębianiu się negatywnych skutków choroby psychicznej takich jak: bezradność, samotność, bezczynność, ograniczenia w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich

 • zapewnienie opieki pielęgniarskiej

 • propagowanie idei samopomocy i samorządności

 • organizowanie dostępu do dóbr kultury

 • turystykę , rekreację , zajęcia sportowe

 • dwa posiłki dziennie, uwzględniające zalecenia do stosowania diety

 • pomoc w nabyciu umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami oraz organizowania czasu wolnego

 • współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników i ich rodzin.

Nasza kadra to m.in. psycholog, pracownik socjalny, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, instruktor do spraw kulturalno – oświatowych, pielęgniarki i inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Domu. Swoje kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i życiowe wykorzystujemy do tworzenia przyjaznych oraz bezpiecznych warunków wszechstronnego rehabilitowania uczestników naszego Domu. W naszej pracy kierujemy sie zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia. Zapewniamy poufność przekazywanych nam przez uczestników informacji.

Osoby chcące poznać nasz Dom, zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczególnie gorąco zapraszamy osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie oraz z upośledzeniem umysłowym, zamieszkałe na terenie miasta Stalowa Wola.

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny